De pluimvee sector

Brexit: stand van zaken

28 april 2022 – De Britse regering heeft een nieuw uitstel van het Border Operating Model in het kader van de Brexit aangekondigd. De geplande ingangsdatum voor veterinaire certificaten voor import van dierlijke producten, waaronder zuivel en eieren, respectievelijk 1 september en 1 november 2022, wordt verschoven naar eind 2023. Een Target Operating Model met de beschrijving van het nieuwe regime wordt in de herfst 2022 verwacht.

De volledige kennisgeving vindt u op  questions-statements.parliament.uk/written-statements

Veranderingen vanaf 1 januari 2022
( www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model ):
1. Gewijzigde invoermodellen
2. Voorafgaande kennisgeving voor dierlijke en plantaardige producten
3. Geen uitgestelde douaneaangifte meer mogelijk

Op 24 december 2020 hebben Groot-Brittannië en de Europese Unie een akkoord gesloten, waarmee de verhoudingen tussen beide partijen na het uittreden van Groot-Brittannië (GB) uit de EU definitief worden geregeld. Het akkoord heeft gevolgen voor de handel tussen de EU en Groot-Brittannië. Voor zuivelproducten en eieren en eiproducten zou dit o.a. betekenen dat exportcertificaten van toepassing zouden zijn.

 1. De certificering van zuivel en eieren en eiproducten is verplicht vanaf respectievelijk 1 september 2022 (voor zuivelproducten) en 1 november (voor ei- en eiproducten). De certificaatmodellen zijn door GB al vastgesteld. U vindt deze op Services – GOV.UK (www.gov.uk)
 2. In sommige gevallen kan GB ook nu al certificaten vragen. Dit is met name het geval als het desbetreffende product in GB (verder) wordt verwerkt en wordt geëxporteerd naar een ander derde land dat bijzondere eisen stelt die niet op basis van EU-regelgeving kunnen worden verklaard. De autoriteiten van GB dienen deze eisen te specificeren, waarna hiervoor door de NVWA een certificaat kan worden gemaakt. Houdt u rekening met een verwerkingstermijn van enkele weken (vergelijkbaar met exclusief verzoek);
 3. Grondstoffen uit GB die vóór 1 januari 2021 GB hebben verlaten worden door de EU gezien als EU-grondstoffen in het kader van de certificering, hetzelfde geldt voor eindproducten uit GB. U dient dit te onderbouwen door middel van een leveranciersverklaring bij de aanvraag van een certificaat. In e-CertNL dient u de landcode op te geven als G6. Voor grondstoffen en eindproducten die na 1 januari 2021 GB hebben verlaten en die voor derde landen moeten worden gecertificeerd gebruikt u in e-CertNL de landcode GB.
 4. Noord-Ierland heeft een bijzondere positie. De hoofdlijn hiervan is dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de EU-interne markt. Voor Noord-Ierland is daarom geen exportcertificering van toepassing. Noord-Ierland heeft in e-CertNL XI als landcode.

Exportprogramma voor eiproducten

Om aan de exporteisen van GB te voldoen is door COKZ, in samenwerking met ANEVEI en NVWA, een exportprogramma voor eiproducten opgezet om de voortgang van de export te garanderen, zonder partijcontroles op het moment van export.

Per producent staan de verschillende te exporteren eiproducten (per productcategorie) aangemeld bij het COKZ in het “Exportprogramma eiproducten GB”. Handelaren / exporteurs kunnen om bovenstaande reden voor de export naar het Verenigd Koninkrijk alleen gebruik maken van eiproducten die door de producent zijn aangemeld bij het COKZ in het “Exportprogramma eiproducten GB”.

Meer informatie

> www.nvwa.nl ondernemers brexit
> Wat betekent de Brexit voor mijn douanezaken?
> Brexitloket.nl
> Brexitloket.nl agro
> Brexit Impact Scan
> Brexit nieuwsbrief
> www.kvk.nl advies en informatie internationale handel brexit nieuws voor ondernemers
> www.rvo.nl onderwerpen internationaal ondernemen landenoverzicht verenigd koninkrijk

Veel gestelde vragen
 • Welk transportmiddel zou ik moeten kiezen?
  Indien de zending met de vrachtwagen op de ferry of trein (kanaaltunnel) naar GB gaat, moet gekozen worden voor transport ‘by truck’ of ‘by road’.
 • Wat houdt de QR-code onderaan het certificaat voor Groot-Brittannië in?
  De QR-code maakt het mogelijk om vast te stellen dat het desbetreffende certificaat legaal is afgegeven. Het scannen van de QR-code leidt tot weergave van het in e-CertNL gewaarmerkte certificaat. Let op: de QR-code werkt alleen bij een gewaarmerkt certificaat. Als u de QR-code scant voordat het certificaat wordt gewaarmerkt, kunt u een foutboodschap ontvangen, ook als het certificaat daarna wel is gewaarmerkt. De foutboodschap blijft dan bestaan!!
 • Wat is een UNN?
  Het Unique Notification Number (UNN) is een uniek nummer dat verplicht is gesteld door de Britse overheid voor alle documentatie bij import in het VK. Het is dus een Britse verplichting, waar de Nederlandse overheid geen controle op uitvoert. Aangezien het bekend is dat het VK dit gegeven verplicht stelt, heeft de NVWA hiervoor wel ruimte gereserveerd in de certificaataanvraag. U kunt het gegeven invullen in het veld Unique Notification Number. COKZ zal de invulling van het gegeven niet controleren. Wij adviseren u om bij uw Britse relaties na te gaan of en hoe u dit nummer kunt gebruiken. U kunt het gegeven in e-CertNL toevoegen zonder dat de aanvraag behoeft te worden ontgrendeld.