De zuivel sector

 Het aanvragen van een exportcertificaat: procedure

Laatst gewijzigd per 28 december 2020

Hieronder geven wij de status weer van de afspraken met betrekking tot exportcertificering GB zoals die bij ons op dit moment bekend is, per 1 januari 2021. Vooralsnog is lijkt de situatie omtrent certificering per 1 april 2021 te veranderen, zodra daar meer informatie over bekend is, volgt dit via onze website.

 • Door de NVWA zijn voor het GB veterinaire exportcertificaten beschikbaar gesteld voor de export van dierlijke producten, waaronder melk- en zuivelproducten. Deze certificaten zijn vooral bedoeld om zendingen die in het GB niet worden geaccepteerd, terug in te voeren in de EU. (voor een uitleg van deze procedure zie Retourpartijen | Export dieren, dierlijke producten | NVWA ) Dit is nodig omdat GB per 1 januari geldt als een derde land. Tot en met 31 maart vereist het GB geen exportcertificaten voor zuivelproducten vanuit de EU;
 • De certificaten worden aangevraagd en afgegeven via e-CertNL op dezelfde wijze als voor andere derde landen bestemmingen. Dit betekent dat de aanvraag bij het COKZ in Leusden wordt behandeld en daar wordt gewaarmerkt door een NVWA-dierenarts;
 • De certificaten zijn per vandaag beschikbaar in e-CertNL. U kunt ze alleen gebruiken als u een exportdatum kiest na 1 januari 2021. U vindt de modellen door te selecteren op de landcode GB of door te kiezen voor verzoekcode 2370;
  De verklaringen die aan het GB zullen worden verstrekt, worden afgegeven op basis van de erkenning van de producent, de registratie van de opslaglocatie en de registratie van het te exporteren product bij het COKZ (aansluitmodule);
 • Voor export naar het GB zal vooralsnog geen fysieke inspectie worden toegepast, ook niet voor kaas. Het COKZ kan te allen tijde steekproefsgewijs zendingen controleren. COKZ en NVWA zullen nader bekijken hoe inspectie in de toekomst gaat plaatsvinden, waarbij de doorlooptijd zo kort mogelijk kan worden gehouden;
 • Er geldt daarom vooralsnog geen wachttermijn voor het aanvragen van exportcertificaten. COKZ zal de aanvragen voor het grootste deel automatisch in e-CertNL verwerken.
  De procedure is als volgt:
  • Aanvraag gegevens invullen
  • Inspectie aanvragen
  • Eventueel aanvullen met bijvoorbeeld transportgegevens of gegevens die de Engelse overheid vraagt (UNN nummer)
  • Controleer zekerheden
  • Vraag afgifte documenten afgifte aan
 • Indien bovenstaande stappen vóór 10 uur zijn afgerond, dan wordt het document aan de NVWA veterinair aangeboden en dezelfde dag voor 15 uur nog gewaarmerkt.
 • Het proces verloopt vooralsnog geheel digitaal, de certificaten zijn voorzien van een QR code waarmee de identiteit van de zending in e-CertNL uniek is vastgesteld. De certificaten worden alleen gewaarmerkt door de veterinair in e-CertNL en niet voorzien van een handtekening. De certificaten worden dus niet geprint door COKZ.
  Aanvrager kan wel zelf het certificaat printen op wit papier als begeleidend document bij de zending indien de aanvrager dat noodzakelijk acht;
 • Aanvragen voor producten met een buitenlands erkenningsnummer kunnen niet automatisch worden verwerkt en hiervoor ligt de verwerkingstermijn mogelijk wat langer. Ook voor deze aanvragen streven wij overigens naar: vóór 10 uur “vraag afgifte documenten afgifte aan”, dan wordt het document aan de NVWA veterinair aangeboden en dezelfde dag voor 15 uur nog gewaarmerkt;
 • Let op: Bij het invullen van de aanvraag moet worden ingevuld of opslaglocatie erkend dan wel geregistreerd is. Aanvrager is verantwoordelijk voor het correct invullen van deze gegevens;
 • Vooralsnog zijn voor export naar het GB geen COKZ-certificaten beschikbaar. Deze zullen in een later stadium worden geïntroduceerd;
 • Let wel, voor het aanvragen van deze certificaten gelden verder dezelfde voorwaarden als voor certificaten naar andere derde landen;
 • Het aanvragen van certificaten voor het GB met als exportdatum na 1 januari 2021 is mogelijk. Deze certificaten zullen worden afgegeven. De kosten en het risico liggen bij de aanvrager.

Indien er nog nooit eerder exportcertificaten zijn aangevraagd, verwijst COKZ door naar de procedure onderstaand aan deze pagina:  Technische stappen regelen vóór het aanvragen van exportcertificaten.

 

Technische stappen regelen vóór het aanvragen van exportcertificaten

 

Inleiding

Bedrijven die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk (GB), worden na een no-deal (= harde) Brexit exporteur. Bedrijven die goederen ontvangen uit het GB, worden na een no-deal Brexit importeur.
Voor export van zuivelproducten moeten certificaten worden aangevraagd bij het COKZ. Het COKZ behandelt de aanvraag en het certificaat wordt afgegeven en gewaarmerkt door een NVWA-dierenarts.
Om deze certificaten te kunnen verkrijgen is aansluiting op het digitale systeem van de NVWA nodig, dit systeem heet e-CertNL. Nadere informatie treft u op de NVWA website onder de titel Brexit”.
Wanneer u wenst om na Brexit te blijven exporteren naar het GB, adviseren wij u om zo snel mogelijk onderstaande stappen uit te voeren (oa aansluiting e-CertNL) en het hieronder vermelde formulier in te vullen waarmee u zich aanmeldt als exporteur.
Gegeven de situatie dat de Brexit binnen enkele weken een feit is kunnen wij niet meer kunnen garanderen dat alle items die geregeld moeten worden om certificaten aan te vragen klaar zijn vóór de Brexit (1 januari 2021).

 

Technische stappen

Hieronder volgt het stappenplan dat gevolgd dient te worden voor het exporteren van zuivelproducten.
Op hoofdlijnen moet u als exporteur geregistreerd zijn bij het COKZ, eHerkenning hebben en toegang tot e-CertNL. Van groot belang is dat alle registraties (eHerkenning, e-CertNL en COKZ) met hetzelfde KvK en vestigingsnummer gebeuren, anders loopt de aanvraag niet door.

 1. eHerkenning
  Met eHerkenning kunt u zich als bedrijf registreren bij een aantal systemen (waaronder e-CertNL; het systeem waarmee certificaten worden verstrekt) van de (rijks)overheid. Om e-CertNL te kunnen benaderen dient u als exporteur eerst eHerkenning te hebben, met een beveiligingsniveau EH2+. De doorlooptijd hiervan is per provider verschillend en kost, mits aan alle bedrijfsinterne voorbereidingen is voldaan, onder normale omstandigheden 5 werkdagen.
 2. Registratie bij het COKZ
  Voor de export van zuivelproducten moet u zich aanmelden bij het COKZ (Controle Orgaan Kwaliteits Zaken), wij behandelen de aanvragen van exportcertificaten voor zuivelproducten.
  Meld u zich bij het COKZ via onderstaand formulier.
  > Aanmeldingsformulier export Verenigd Koninkrijk (Brexit)
 3. Toegang tot e-CertNL
  Het RVO verzorgt voor u de verdere registratie en toegang tot e-CertNL
  > Export dieren, vlees, vis en diervoeder | RVO.nl | Rijksdienst

 

Meer informatie

 Ook het GB geeft informatie over de procedures die men wil toepassen voor de in- en uitvoer van dierlijke producten. U kunt deze zogeheten guidelines vinden op: https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-after-eu-exit.

Het bovenstaande certificatenregime voor export naar het GB zal van toepassing zijn gedurende de periode 1 januari t/m 31 maart 2021. Voor zover nu bekend zal het GB per 1 april een eigen certificatenregime voor zuivelproducten introduceren. De uitwerking daarvan moet deels nog plaatsvinden. Nadere informatie vindt u op de Engelse webpagina: Dairy and milk: health certificates – GOV.UK (www.gov.uk). De informatie op deze pagina wordt regelmatig aangevuld en gewijzigd. Wij adviseren u om deze webpagina te blijven volgen.

Veel gestelde vragen
 • Wat is de officiële naamgeving voor het Verenigd Koninkrijk?
  • De officiële Nederlandse term is Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, afgekort tot Verenigd Koninkrijk of VK.
  • De officiële Engelse term is United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, afgekort tot United Kingdom of UK.
  • De internationale ISO-landcode die erbij hoort is GB.
  • Op de exportcertificaten voor het VK staan de aanduidingen GB en United Kingdom.
 • Wanneer is een leveranciersverklaring of GDB (Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst) nodig?
  Is de grondstof/eindproduct afkomstig van vóór 1 januari 2021 dan duidt u dit in de aanvraag aan met code G6 én een leveranciersverklaring. Is de grondstof/eindproduct afkomst ná 1 januari 2021 dan duidt u dit in de aanvraag aan met code GB en een GDB
 • Welk transportmiddel zou ik moeten kiezen?
  Indien de zending met de vrachtwagen op de ferry of trein (kanaaltunnel) naar GB gaat, moet gekozen worden voor transport ‘by truck’ of ‘by road’.
 • Wat houdt de QR-code onderaan het certificaat voor Groot-Brittannië in?
  De QR-code maakt het mogelijk om vast te stellen dat het desbetreffende certificaat legaal is afgegeven. Het scannen van de QR-code leidt tot weergave van het in e-CertNL gewaarmerkte certificaat. Let op: de QR-code werkt alleen bij een gewaarmerkt certificaat. Als u de QR-code scant voordat het certificaat wordt gewaarmerkt, kunt u een foutboodschap ontvangen, ook als het certificaat daarna wel is gewaarmerkt. De foutboodschap blijft dan bestaan!!
 • Wat is een UNN?
  Het Unique Notification Number (UNN) is een uniek nummer dat verplicht is gesteld door de Britse overheid voor alle documentatie bij import in het VK. Het is dus een Britse verplichting, waar de Nederlandse overheid geen controle op uitvoert. Aangezien het bekend is dat het VK dit gegeven verplicht stelt, heeft de NVWA hiervoor wel ruimte gereserveerd in de certificaataanvraag. U kunt het gegeven invullen in het veld Unique Notification Number. COKZ zal de invulling van het gegeven niet controleren. Wij adviseren u om bij uw Britse relaties na te gaan of en hoe u dit nummer kunt gebruiken. U kunt het gegeven in e-CertNL toevoegen zonder dat de aanvraag behoeft te worden ontgrendeld.