Verkrijgen van exportcertificaten zuivelproducten na Brexit

Inleiding
Bedrijven die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk (VK), worden na een no-deal (= harde) Brexit exporteur. Bedrijven die goederen ontvangen uit het VK, worden na een no-deal Brexit importeur.
Voor export van zuivelproducten moeten certificaten worden aangevraagd bij het COKZ. Het COKZ behandelt de aanvraag en het certificaat wordt afgegeven en gewaarmerkt door een NVWA-dierenarts.
Om deze certificaten te kunnen verkrijgen is aansluiting op het digitale systeem van de NVWA nodig, dit systeem heet e-CertNL. Nadere informatie treft u op de NVWA website onder de titel “Brexit”.

Wanneer u wenst om na Brexit te blijven exporteren naar het VK, zorg er dan voor dat u voorbereid bent. Wij adviseren u om zo snel mogelijk onderstaande stappen uit te voeren (oa aansluiting e-CertNL) en het hieronder vermelde formulier in te vullen waarmee u zich aanmeldt als exporteur.
Wij wijzen u er op  dat bij aanmelding na 15 februari 2019 wij niet meer kunnen garanderen dat alle items die geregeld moeten worden voor de aansluiting op e-CertNL klaar zijn vóór de Brexit (29 maart).

Technische stappen
Hieronder volgt het stappenplan dat gevolgd dient te worden voor het exporteren van zuivelproducten.
Op hoofdlijnen moet u als exporteur geregistreerd zijn bij het COKZ, eHerkenning hebben en toegang tot e-CertNL. Van groot belang is dat alle registraties (eHerkenning, e-CertNL en COKZ) met hetzelfde KvK en vestigingsnummer gebeuren, anders loopt de aanvraag niet door.

1. e-Herkenning
Met e-Herkenning kunt u zich als bedrijf registreren bij een aantal systemen (waaronder e-CertNL) van de (rijks)overheid. Om e-CertNL te kunnen benaderen dient u als exporteur eerst eHerkenning te hebben, met een beveiligingskenmerk EH2+. De doorlooptijd hiervan is per provider verschillend en kost, mits aan alle bedrijfsinterne voorbereidingen is voldaan, onder normale omstandigheden 5 werkdagen.

2. Registratie bij het COKZ
Voor de export van zuivelproducten moet u zich aanmelden bij het COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel), wij verstrekken de exportcertificaten voor zuivelproducten.
Meld u zich bij het COKZ via onderstaand formulier.
Inschrijfformulier export Verenigd Koninkrijk (Brexit)

3. Toegang tot e-CertNL
Het COKZ verzorgt voor u de verdere registratie en toegang tot e-CertNL.

Opleidingen
Het COKZ biedt een korte introductie aan in de geldende procedures en afspraken rond het aanvragen van exportcertificaten. Indien u zich registreert als exporteur kunt u zich hiervoor aanmelden.