Het COKZ heeft een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de continuïteit van onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk te waarborgen. Helaas blijven deze maatregelen voorlopig nog noodzakelijk.

Wij hebben begrepen dat de telefonische bereikbaarheid van de afdeling, met name aan het begin van de dag, voor aanvragers soms problemen veroorzaakt. Wij hebben daarom besloten om de telefonische bereikbaarheid te verruimen. Vanaf 1 december zijn wij telefonisch bereikbaar vanaf 8.30 (was 9.30) tot 12 uur en van 13.00 tot 16 uur. Wij wijzen u erop dat wij vanaf 9 uur tot 9.30 uur intern voortgangsoverleg hebben waardoor wij de telefoon niet kunnen opnemen. U hoort dan een bandje. Mocht uw vraag erg dringend zijn, stuurt u dan een email aan certificaten@cokz.nl . Wij zullen uw vraag dan direct na het overleg oppakken en indien nodig contact met u opnemen. Wij hopen dat wij op deze wijze zo goed mogelijk kunnen inspelen op uw vragen en u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.