18 november, 2020
Nieuws

Actualisering Corona maatregelen 18-11-2020

Actualisering Corona maatregelen

In de persconferentie van 17 november jongstleden heeft het kabinet voor het eerst sinds lange tijd de nationale maatregelen wat kunnen versoepelen.

Voor een samenvattend overzicht van de aanpak, klik op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-17-november-in-eenvoudige-taal

De versoepeling van de maatregelen geven geen aanleiding om de gevolgde werkwijze van het COKZ aan te passen. Het bezoekersbeleid aan het kantoor van het COKZ dat sinds 28 september jl. is aangescherpt, blijft onverminderd van kracht. Alleen hoogst noodzakelijke bezoekers, zoals monteurs, worden nog toegelaten. Uiteraard blijven de werkzaamheden uitgevoerd worden met strikte inachtneming van het bewaren van anderhalve meter afstand en de overige RIVM maatregelen. De afgelopen periode heeft aangetoond dat deze aanpak prima functioneert.  Niet in de laatste plaats omdat dit in goed overleg en met wederzijds begrip is ingevuld. Het COKZ spreekt daarover nog steeds graag de waardering uit richting de bedrijven.

Het COKZ hanteert in de anderhalve meter economie de volgende aanpak voor respectievelijk toezicht/keuring op locatie en bij het betreden van het COKZ kantoor:

 

Toezicht en Keuring op bedrijfslocatie:

 1. Het COKZ hanteert de volgende basisprincipes:
  • De veiligheid van de medewerkers en het niet verspreiden van het virus staan voorop
  • Voedselveiligheid is en blijft geborgd
  • Exportwerkzaamheden gaan door in verband met de maatschappelijke en economische consequenties als dat niet zou gebeuren
 1. Het COKZ volgt het algemene beleid van de Rijksoverheid en de COKZ  medewerkers volgen de algemene hygiëneadviezen van het RIVM strikt op. Zij maken dit kenbaar bij de te bezoeken bedrijven;
 2. Waar mogelijk worden de controlewerkzaamheden uitgevoerd zonder aanwezigheid van medewerkers van het bedrijf. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het in een aparte ruimte klaarzetten van monsters;
 3. Voor de inspecties die in aanwezigheid van medewerkers van het bedrijf moeten worden uitgevoerd, wordt vooraf contact opgenomen door het COKZ om nadere afspraken met het bedrijf te maken en eventueel maatwerk toe te passen.
 4. Indien de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden of indien het bedrijf daar uit voorzorg prijs op stelt, kan gebruik gemaakt worden van mondkapjes.
 5. Indien het een noodzakelijke inspectie betreft in verband met acuut risico voor de voedselveiligheid geldt dit niet en mogen COKZ inspecteurs als toezichthouders elke plaats betreden, conform de Algemene wet bestuursrecht, Warenwet en Wet dieren, indien nodig met hulp van politie.
 6. Dringende oproep aan bedrijven om zorg te dragen voor de noodzakelijke faciliteiten, zodat de COKZ medewerkers de noodzakelijke hygiëneregels in acht kunnen nemen.

 

Betreden kantoor van het COKZ:

 1. Voor het bezoeken van het COKZ kantoor geldt een streng ontmoedigingsbeleid. Maak voor overleg zoveel mogelijk gebruik van digitale communicatiemiddelen als MS teams, videobellen, conference calls e.d..
 2. Alleen voor strikt noodzakelijke bezoeken, zoals van bijvoorbeeld een monteur, installateur of it-specialist wordt een uitzondering gemaakt.
 3. Voor deze noodzakelijke bezoeken aan het COKZ kantoor geldt dat de bezoeker bij aanmelding bij de receptie wordt verzocht een formulier te tekenen waarmee wordt verklaard dat hij/zij geen symptomen heeft die in verband kunnen worden gebracht met een COVID-19 infectie (koorts, hoest, kortademigheid) en strikt de RIVM richtlijnen volgt.
 4. Binnen het COKZ kantoor dient men zich te houden aan de routeaanduiding die het hanteren van de 1,5 meter afstand vergemakkelijkt.
 5. Het COKZ kantoor is geen publieke ruimte. Het dragen van een mondkapje is derhalve niet verplicht. Indien de bezoeker het veiliger of prettiger vindt om een mondkapje te dragen, staat hem of haar dat vrij te om te doen.
 6. Het COKZ hanteert het ‘groeten zonder aanraking’ op het werk. Dat wil zeggen, het vermijden van handen schudden en ander direct contact. Deze mededeling zal in de ontvangstruimte bij de entree van het kantoorpand aan de Fokkerstraat in Leusden zichtbaar zijn en geldt voor zowel werknemers, bedrijven als andere bezoekers. Hierdoor kan het risico op overdracht via de handen aanzienlijk worden verminderd.
 7. Koeriers die exportcertificaten ophalen tekenen niet zelf voor ontvangst, maar dat doet de receptioniste namens de koerier; koerier moet wel code opgeven, zodat te traceren is wie wat heeft opgehaald.

Ter info hier nog de links naar de website van het RIVM:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft advies en informatie over de ziekte met doorverwijzingen naar Q&A’s en de verspreiding van het coronavirus.
https://www.rivm.nl/coronavirus

Daarnaast heeft het RIVM een up-to-date Q&A-pagina beschikbaar gesteld.
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19