Erkende (boerderij)zuivelbedrijven, opslaglocaties en goedgekeurde laboratoria

Alle zuivelbedrijven (en levensmiddelenbedrijven) moeten óf worden erkend óf worden geregistreerd. De bedrijven waar het COKZ het toezicht uitvoert worden door het COKZ opgenomen in een register. Het COKZ draagt er zorg voor dat dit register ter beschikking staat van de NVWA.

Onder “Downloads” op deze pagina kunt u de meest actuele registers downloaden voor erkende zuivel- en boerderijzuivelbedrijven, erkende opslaglocaties en goedgekeurde laboratoria.

Voor een overzicht van erkende bedrijven in andere EU-landen verwijzen wij u naar de website van de Europese Unie.

Voor meer informatie met betrekking tot erkenningen verwijzen wij u naar de pagina Toezicht naleving EU-Hygiëneverorderingen.

Downloads:
> Erkende zuivelbedrijven in het kader van EU-hygiënepakket per 27-12-2016
> Erkende boerderijzuivelbedrijven in het kader van EU-hygiënepakket per 27-12-2016
> Erkende opslaglocaties in het kader van EU-hygiënepakket per 27-12-2016
> Goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakket per 27-12-2016