Nieuws Overzicht


Website (29-11-2016)

Welkom op de nieuwe website van het COKZ.

Registers bijgewerkt (27-12-2016)

  • Het register van in Nederland erkende zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket is bijgewerkt t/m 27-12-2016.
  • Het register van in Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket is bijgewerkt t/m 27-12-2016.
  • Het register van in Nederland erkende opslaglocaties in het kader van het EU-hygiënepakket is toegevoegd en bijgewerkt t/m 27-12-2016.
  • Het register van door het COKZ goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakket is bijgewerkt t/m 27-12-2016.

U kunt de registers vinden onder Publicaties > Erkende (boerderij)zuivelbedrijven, opslaglocaties en goedgekeurde laboratoria.

Jaarverslag 2015 beschikbaar (25-11-2016)
Het jaarverslag COKZ 2015 (PDF-bestand) is digitaal beschikbaar. U kunt het jaarverslag vinden onder Publicaties > Jaarverslagen.
Een gedrukte versie kunt u opvragen via 033-4965603.

COKZ en Douane werken samen (03-03-2015)
Bedrijven die een erkenning hebben van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) kunnen daarvan profiteren bij de aanvraag van een AEO-certificaat. Dit komt omdat er bij de COKZ-erkenning op een aantal punten wordt getoetst die ook bij een AEO-certificering van belang zijn. Voor meer informatie zie onder Publicaties > AEO-certificaat.

Snel naar…
Toezicht EU Hygiënepakket – Procedure registratie en erkenning
Aanmeldingsformulier EU-Hygiënepakket