Nieuws Overzicht


Vacatures (10-01-2017)
Er is momenteel een vacature bij het COKZ!

Registers bijgewerkt (06-12-2017)
– Het register van in Nederland erkende zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket is bijgewerkt t/m 06-12-2017.
– Het register van in Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket is bijgewerkt t/m 15-11-2017.
– Het register van in Nederland erkende opslaglocaties in het kader van het EU-hygiënepakket is toegevoegd en bijgewerkt t/m 15-11-2017.

U kunt de registers vinden onder Publicaties > Erkende boerderij- en/of kleinschalige zuivelbereiders en opslaglocaties.

Wijziging lay-out exportcertificaten
Per 5 november 2017 wijzigt de lay-out van veel COKZ- en NVWA-exportcertificaten. Een Engelstalige kennisgeving waarmee u uw afnemers en andere belanghebbenden hierover kunt informeren, vindt u hier.

Jaarverslag 2016 beschikbaar
Het jaarverslag COKZ 2016 (PDF-bestand) is digitaal beschikbaar. U kunt het jaarverslag vinden onder Publicaties > Jaarverslagen.
Een gedrukte versie kunt u opvragen via 033-4965603.

COKZ en Douane werken samen
Bedrijven die een erkenning hebben van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) kunnen daarvan profiteren bij de aanvraag van een AEO-certificaat. Dit komt omdat er bij de COKZ-erkenning op een aantal punten wordt getoetst die ook bij een AEO-certificering van belang zijn. Voor meer informatie zie onder Publicaties > AEO-certificaat.

Snel naar…
Toezicht EU Hygiënepakket – Procedure registratie en erkenning
COKZ Aanmeldingsformulier EU-Hygiënepakket