Nieuws Overzicht

 

Omgang dierlijke bijproducten (30-05-2018)
Recent heeft de Europese Commissie een richtsnoer gepubliceerd met betrekking tot, onder andere, de omgang met dierlijke bijproducten die op de grond hebben gelegen. Naar aanleiding hiervan heeft het COKZ/NCAE besloten een beleidswijziging door te voeren met betrekking de classificatie van dit materiaal; onder voorwaarden mag dit materiaal worden afgezet als categorie 3 materiaal. Bijgevoegd vindt u hier een informatie-circulaire.

Vacature (22-05-2018)
Er is momenteel een vacature beschikbaar!

Jaarverslag 2017 beschikbaar
Het jaarverslag COKZ 2017 (PDF-bestand) is digitaal beschikbaar. U kunt het jaarverslag vinden onder Publicaties > Jaarverslagen.
Een gedrukte versie kunt u opvragen via 033-4965603.

Toezicht melkveehouderij door het COKZ, doormeldingen (25-01-2018)
Het COKZ voert steekproefsgewijs onaangekondigde controles uit bij melkveehouders, op het voldoen aan de eisen van het EU-hygiënepakket. Voor meer informatie over de inhoud van deze controles, zie “Diensten”.
Indien u als melkveehouder een GLB-subsidie heeft aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dan dient u te voldoen aan de zogenaamde randvoorwaarden. Wordt er bij een controle door het COKZ, zoals genoemd in bovengenoemde alinea, een tekortkoming (‘Onvoldoende’) geconstateerd op een randvoorwaarde, dan dient het COKZ daarvan melding te doen aan de RVO. Dit noemen we ook wel doormelden.
De RVO bepaalt de consequentie van het niet voldoen aan de randvoorwaarden. Dit kan gevolgen hebben voor wat betreft de te ontvangen subsidie.
Meer informatie met betrekking tot de randvoorwaarden en de mogelijke consequenties bij het constateren van tekortkomingen kunt u vinden op de website van de RVO (www.RVO.nl), onder het thema “Agrarisch Ondernemen” en onderwerp “Gemeenschappelijk Landbouwbeleid”.

Wijziging lay-out exportcertificaten
Per 5 november 2017 wijzigt de lay-out van veel COKZ- en NVWA-exportcertificaten. Een Engelstalige kennisgeving waarmee u uw afnemers en andere belanghebbenden hierover kunt informeren, vindt u hier.

COKZ en Douane werken samen
Bedrijven die een erkenning hebben van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) kunnen daarvan profiteren bij de aanvraag van een AEO-certificaat. Dit komt omdat er bij de COKZ-erkenning op een aantal punten wordt getoetst die ook bij een AEO-certificering van belang zijn. Voor meer informatie zie onder Publicaties > AEO-certificaat.

Snel naar…
Toezicht EU Hygiënepakket – Procedure registratie en erkenning
COKZ Aanmeldingsformulier EU-Hygiënepakket